شماره تماس : 09136552011

برچسب دوره: دوره پیشرفته مکالمه کودکان زیر 8 سال

دوره پیشرفته مکالمه کودکان زیر 8 سال

دوره پیشرفته مکالمه کودکان زیر 8 سال دوره پیشرفته مکالمه کودکان زیر 8 سال

دوره پیشرفته مکالمه کودکان زیر 8 سال بعد از گذراندن دوره مقدماتی مکالمه کودکان زیر 8 سال به مدت 6 تا 9 ماه می توانید این دوره را آغاز کنید . دوره پیشرفته مکالمه کودکان زیر 8 سال تا پایان دوزبانگی کودک شما کافی است . ما در این دوره انیمیشن های مناسب دوزبانگی را […]

چت از طریق واتساپ